TOWARZYSTWO NAJUKOWE IMIENIA AUGUSTA BIELOWSKIEGO

Obecnie Towarzystwo realizuje projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.

W serii „Poza Krajem”:
monety antyczne w zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego
.

Jego celem jest opublikowanie całego zbioru monet antycznych Lwowskiego Muzeum Historycznego w serii „Poza Krajem”, będącej – jak czytamy na stronie wydawcy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) – „prezentacją badań nad bogatą polską spuścizną̨ kulturową znajdującą się̨ poza granicami Rzeczypospolitej”. W ramach serii ukazało się̨ już̇ łącznie kilkanaście pozycji; wiele z nich prezentowało zbiory Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie, w tym ostatnio – plakatu polskiego (2008 r.) oraz szkła nowożytnego (2009 r.). Najnowsza opublikowana pozycja w serii to "Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki" (2015), której autorem jest Igor Chomyn.

Zbiór monet antycznych przechowywany w Lwowskim Muzeum Historycznym ma dużą wartość naukową, ponieważ na większą jego część składają się denary pochodzące ze skarbów – czyli monet w przeszłości zgromadzonych, ukrytych, i nieodzyskanych - odkrytych w kilku miejscowościach na terenie dzisiejszych obwodów lwowskiego i tarnopolskiego oraz Wołynia (Luchytsi, pol. Łuczyce, d. woj. Lwowskie; Oliiv, obwód tarnopolski; Zbuzh, pol. Zbuż na Wołyniu), a także część znanych w literaturze numizmatycznej (i archeologicznej) skarbów z miejscowości Przędzel i Boroczyce (Borochychi). Są to w większości znaleziska z okresu II Rzeczypospolitej.

Źródła:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/decyzje/20170224_ochrona_dziedzictwa_ZG2017_wyniki_naboru.pdf

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/katalog-plakiet-medalionow-i-medali-polskich-6071.php

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej

projekt graficzny, realizacja:  artists / cezary gwóźdź